pdfPre mature ovarian failure (288K)
Disorders lidelse suffering complaint distress affliction uorden syndrom syndrome disease lidelser sykdom sjukdom of fra ex from on godly om whether turn over in if sexual seksuell kjønns- kjønnslig development utvikling generation progress fremkalling DSD kjønnsutvikling disorders of sex development