pdfPre mature ovarian failure (288K)
Disorders syndrom syndrome disease lidelse suffering complaint distress affliction uorden lidelser sykdom sjukdom of om whether turn over in if fra ex from on godly sexual kjønns- kjønnslig seksuell development fremkalling utvikling generation progress DSD kjønnsutvikling disorders of sex development