pdfEvaluation of primary amenorrhea (254K)
Disorders lidelse suffering complaint distress affliction uorden syndrom syndrome disease lidelser sykdom sjukdom of om whether turn over in if fra ex from on godly sexual seksuell kjønns- kjønnslig development fremkalling utvikling generation progress DSD kjønnsutvikling disorders of sex development