Results 1-10 of about 60|
 1. ... du eller barnet ditt har et familiemedlem med medfødt immunsvikt, eller ved sykehistorie med immunsvikt, du eller barnet ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... med medfødt mangel på antistoffer (syndromer med primær immunsvikt: medfødt agammaglobulinemi og hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immunsvikt, alvorlig kombinert ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... 59 måneder: CD4+ <15%. Familiær sykehistorie som omfatter medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre immunkompetanse er påvist hos potensiell mottaker ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... 15% hos barn 36-59 måneder. Familieanamnese med medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre påvist immunkompetanse. M-M-RVAXPRO MSD ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... eller barnet ditt har en familiehistorie som omfatter medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre det er påvist at du eller barnet ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... lymfom , samt hudkreft. Preparatet bør ikke brukes ved medfødt eller ervervet immunsvikt, eller hos pasienter som får behandling som forårsaker ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... Elidel Meda Lukk Forsiktighetsregler Bør ikke brukes ved medfødt eller ervervet immunsvikt eller samtidig med behandlinger som kan føre til ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... på antistoffer (syndromer med primær immunsvikt, slik som: medfødt agammaglobulinemi og hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immunsvikt, alvorlig kombinert immunsvikt) Pasienter med blodsykdommer som fører ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... 50 mg/ml: Substitusjonsbehandling ved primær immunsviktsyndromer som medfødt agammaglobulinemi og hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immunsvikt, alvorlig kombinert immunsvikt, Wiskott-Aldrichs syndrom . Substitusjonsbehandling ved ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... nok antistoffer, inkludert følgende grupper: pasienter med en medfødt manglende evne til å danne antistoffer (primær immunsvikt). pasienter med en bestemt type blodkreft ( kronisk lymfatisk ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · next · last