Results 1-10 of about 24|
 1. ... skal ikke brukes hos pediatriske pasienter med PAH. Retinitis pigmentosa: Sikkerheten av sildenafil er ikke studert hos pasienter med kjent medfødt degenerativ retinasykdom som retinitis pigmentosa, og bruk hos disse pasientene anbefales ikke. Vasodilaterende ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... til pasienter med hereditær degenerativ retinal sykdom, inkl. retinitis pigmentosa. Plutselig hørselstap er rapportert. Selv om det i noen tilfeller ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... har visse alvorlige øyeproblemer i familien din (som retinitis pigmentosa) Dersom du tar riociguat. Dette er et legemiddel ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... ustabil angina og kjente arvelige degenerative retinasykdommer som retinitis pigmentosa. Levitra Bayer AG Lukk Forsiktighetsregler Anamnese og fysisk ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... Dersom det er visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa) i familien. Dersom du noen gang har opplevd ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... hvis du har visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa ). hvis du noen gang har hatt synstap på ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... hvis du har visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa ). hvis du noen gang har hatt synstap på ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... hvis du har visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa ). hvis du noen gang har hatt synstap på ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... eller har diaré . har en sjelden arvelig øyesykdom ( retinitis pigmentosa ). har unormale røde blodceller (sigdcelleanemi), blodkreft (leukemi), benmargskreft ( ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... diaré . dersom du har en sjelden arvelig øyesykdom ( retinitis pigmentosa) . har unormale røde blodceller (sigdcelleanemi), blodkreft (leukemi), benmargskreft ( ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
previous · 1 · 2 · next