Results 1-10 of about 37|
 1. ... kommer opp mot 4. Se SPC for ytterligere informasjon. Owren PT-test: Ingen klinisk signifikant effekt på INR ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin-III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipid-antistoffer dersom du trenger en ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... også gis i nødssituasjoner der et koagulasjonsfaktorkonsentrat (som faktor V eller faktor XI) ikke er tilgjengelig eller dersom ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer dersom du skal gjennomgå en ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin-III-mangel, faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer dersom du skal gjennomgå en ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... predisposisjon for venøs tromboembolisme (f.eks. APC-resistens inkl. faktor V Leiden, antitrombin-III-mangel, protein C-mangel, protein S- ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... tilegnet predisponering for VTE f.eks. APC-resistens (inkl. faktor V Leiden), antitrombin III-mangel, protein C-mangel, protein S- ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer dersom du skal gjennomgå en ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin-III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer dersom du skal gjennomgå en ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer dersom du skal gjennomgå en ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last