Results 1-8 of about 12|
 1. ... av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi med blødningstendens. Fibclot LFB-Biomedicaments Lukk Dosering Det ... 4,5 g/liter. Ved medfødt hypo- eller afibrinogenemi kan blødninger oppstå dersom nivået kommer under kritisk ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi med blødningstendens. Riastap CSL Behring Lukk Dosering Navn ... humant fibrinogenkonsentrat hos personer 8-61 år med afibrinogenemi . Median dose var 77 mg/kg kroppsvekt (område ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... 5–4,5 g/l. Ved medfødt hypo- eller afibrinogenemi er det kritiske fibrinnogennivået i plasma, der det ... perioperativ profylakse hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi og kjent blødningstendens. Ved behandling av ikke-kirurgiske ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... med en medfødt mangel på fibrinogen (hypo- eller afibrinogenemi ) med blødningstendens. Les avsnitt Stopp 2. Hva du ... 5 ml. per minutt. Ordforklaringer til teksten Ordforklaringer afibrinogenemi ( fibrinogenopeni , hypofibrinogenemi ): Blødersykdom som skyldes en komplett mangel ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... ADHD . Hos nyfødte er det rapportert hemoragisk syndrom, afibrinogenemi (også fatal), hypoglykemi , hypotyreose og abstinens . Valproatbehandling skal ... Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende ... hypofibrinogenemi ): Blødersykdom som skyldes en komplett mangel ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... Aerob (utvid) Aerosol (utvid) Afasi, Manglende taleevene (utvid) Afibrinogenemi, Fibrinogenopeni, Hypofibrinogenemi (utvid) Agammaglobulinemi (utvid) Ageusi (utvid) Agitasjon ( ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett. hypofibrinogenemi ( afibrinogenemi , fibrinogenopeni ): Blødersykdom som skyldes en komplett mangel på ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin. hypofibrinogenemi ( afibrinogenemi , fibrinogenopeni ): Blødersykdom som skyldes en komplett mangel på ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler