Results 1-9 of about 11|
 1. ... forbigående asymptomatiske forhøyelser av levertransaminaser til leversvikt, levernekrose, hepatorenalt syndrom, hepatisk encefalopati og død) er rapportert hos opioidavhengige. ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... eller ved hypovolemi . Grundig monitorering er nødvendig ved hepatorenalt syndrom eller hypoproteinemi. Ved hypoproteinemi er forsiktig dosetitrering nødvendig. ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... klinisk signifikant væskeansamling i bukhulen pga. cirrhose eller hepatorenalt syndrom. Bør kun brukes dersom fordelene anses å oppveie ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... hvis du har leversykdom og samtidig nedsatt nyrefunksjon (hepatorenalt syndrom). dersom du har lavt proteininnhold i blodet (hypoproteinemi). ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... hvis du har leversykdom og samtidig nedsatt nyrefunksjon (hepatorenalt syndrom). dersom du har lavt proteininnhold i blodet (hypoproteinemi) ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... blodtrykksfall. du har leversykdom og samtidig nedsatt nyrefunksjon (hepatorenalt syndrom). du har lavt proteininnhold i blodet (hypoproteinemi). du ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... en høyere risiko for laktacidose og for spesifikke nyrebivirkninger som hepatorenalt syndrom. Kliniske og laboratorieparametre bør derfor overvåkes nøye i ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... som utsettes for stor risiko ved kraftig blodtrykksfall, ved hepatorenalt syndrom eller hypoproteinemi. Ved hypoproteinemi er forsiktig dosetitrering nødvendig. ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... hepatitt, levernekrose og leversvikt, noen med fatal utgang. Hepatorenalt syndrom: Bruk av NSAID kan være assosiert med akutt ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler