Results 1-10 of about 159|
 1. ... ødeleggelse av de små gallegangene Symptomer på leukoencefalopati (sykdommer som påvirker hvit substans i hjernen), herunder ataksi (manglende evne til å ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... med lege. Encefalopati (en hjerneforstyrrelse) / leukoencefalopati (skade på hvit substans i hjernen) er rapportert hos kreftpasienter som behandles med metotreksat, og kan ikke utelukkes ved behandling med metotreksat mot andre sykdommer. Barn, ungdom og eldre Dosen er avhengig av ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene. crohns sykdom ... Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... administrering. Konsentrasjonen av PPIX er signifikant lavere i hvit substans enn i korteks og tumor. Vevet rundt tumoren ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... og gastrointestinale ( kvalme , oppkast). Radiologiske tegn er unormal hvit substans i de bakre områdene av hjernen. Blodtrykket bør ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer. antagonist : Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding ... på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene. crohns sykdom ... betennelsessykdom i tarmveggen. dermatitt ( hudinflammasjon ): ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... Marie A et al. Increased extrapyramidal symptoms in patients with schizophrenia and a comorbid substance use disorder. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 796–8. ... ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell ... Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... Marie A et al. Increased extrapyramidal symptoms in patients with schizophrenia and a comorbid substance use disorder. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 796–8. ... ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell ... Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer. antagonist : Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding ... ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi. dyspné ... Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... Marie A et al. Increased extrapyramidal symptoms in patients with schizophrenia and a comorbid substance use disorder. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 796–8. ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last