Results 1-10 of about 16|
 1. ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: ... angioødem , urticaria , eksfoliativ dermatitt , ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7. Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The effect of ... dysgeusi , dyskinesi (koreatisk og atetotisk), variasjoner ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7. Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The effect of ... somnolens , brystsmerter, impulskontrollforstyrrelser (patologisk spilleavhengighet, ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7. Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The effect of ... sykdom : Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: ... nekrolyse ( Lyells syndrom ), pruritus. Immunsystemet: Anafylaktoide ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7. Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The ... Øye: Horners syndrom, mydriasis , okulogyre kriser. Svært sjeldne (<1/10 000): ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: 512. Larsen FG, ... syndrom . Mest relevant er hemming av det hematopoetiske systemet ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: ... nekrolyse ( Lyells syndrom ). Immunsystemet: Alvorlige allergiske ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: 512. Larsen FG, ... ( Lyells syndrom ). Immunsystemet: Allergiske reaksjoner . ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: ... toksisk epidermal nekrolyse ( Lyells syndrom ), økt pigmentering i ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
previous · 1 · 2 · next