Results 1-10 of about 11|
 1. ... pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. cUVI: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa. Sykehuservervet pneumoni inkl. ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus spp. (andre enn P. vulgaris), Providencia ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... Haemophilus influenzae , Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis , Pasteurella multocida Proteus mirabilis, Proteus spp. (andre), Providencia spp. Arter hvor ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... Haemophilus influenzae , Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis , Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus spp. (andre), Providencia spp. Arter hvor ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... trombopeni. Hjerte/kar: Hypotoni. Nyre/urinveier: Fanconi-lignende syndrom. Øvrige: Hodepine. Ukjent frekvens: Nevrologiske: ... f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Proteus (både indolpositive og -negative), Neisseria, E. coli, Klebsiella ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... og Borrelia burgdorferi. Følgende bakterier er vanligvis resistente: Proteus, Serratia, Morganella samt Pseudomonas aeruginosa. Absorpsjon : Ca. 37% ... blir normalt helt frisk igjen. sjs ( stevens-johnsons syndrom ): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... fleste stammer av Enterobacter-arter, Morganella morgani og Proteus vulgaris. Penicillinresistent Streptococcus pneumoniae er vanligvis kryssresistent overfor ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... influenzae og gonokokker.) Følgende påvirkes ikke: Klebsiella, indolpositive Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis, Providencia og betalaktamaseproduserende stafylokokker. ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... gramnegative aerobe bakterier, f.eks.: E. coli, Klebsiella, Proteus (indolpositive og -negative), Enterobacter, Acinetobacter, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas, ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler