Results 1-5 of about 256|
 1. ... av denne typen kan være endret sinnstilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser (ikke kjent) alvorlig hudutslett eller ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... denne typen kan være endret mental tilstand, bevegelsesforstyrrelser ( ataksi ), synsforstyrrelser eller hukommelsesforstyrrelser [ikke kjent] alvorlig hudutslett eller ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... vurderingsevne, endret oppfatning av omgivelsene, aggresjon, schizofrenilignende reaksjoner, ataksi og motorisk uro. I tillegg GI-symptomer, takykardi ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... kasus. Klinikk: Hypersalivasjon, oppkast, hypotermi, CNS-depresjon, skjelvinger, ataksi, hypotensjon, svakhet, bradykardi. Ved moderat til alvorlig forgiftning ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... moderat forgiftning. Klinikk: Hund: Oppkast, diaré. Katt: Forbigående ataksi, CNS-depresjon. Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler