Results 1-10 of about 41|
 1. ... time så lenge behandlingen er indisert. Mangel på faktor VII: Voksne og barn: Anbefalt dosering for behandling av blødninger ... Glanzmanns trombasteni . Spesielle pasientgrupper: Barn med mangel på faktor VII: Se over vedrørende anbefalt dosering for behandling av blødninger ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... 013 IU/ml) av normalen. 1 IU av faktor VII pr. kg kroppsvekt hever faktor VII-aktiviteten i plasma med 1,7% (0,017 ... Risikoen kan være høyere ved behandling av isolert faktor VII-mangel , siden de øvrige vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene , ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... økt blødningstendens (f.eks. pasienter med en latent faktor VII-mangel ) Ved infusjon av dekstran kreves anafylaksiberedskap (beredskap for ... området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen. faktor vii-mangel : Sjelden arvelig sykdom som opptrer i sammenheng ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... 013 IU/ml) av normalen 1 IU av faktor VII per kg kroppsvekt hever faktor VII-aktiviteten i plasma med 1,7 % (0,017 IU/ml) av normalen 1 IU av faktor II per kg kroppsvekt hever faktor II-aktiviteten ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... har ervervet hemofili Hvis du har mangel på faktor VII Hvis du har Glanzmanns trombasteni (en blødersykdom) og ... slik enkelt dose. Hvis du har mangel på faktor VII: Den vanlige doseringen er 15 til 30 mikrogram for ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... og X hovedsakelig i ikke-aktivert form, aktivert faktor VII, faktor VIII-koagulasjonsantigen (FVIII C:Ag) i konsentrasjon opptil ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... X, hovedsakelig i ikke-aktivert form, samt aktivert faktor VII. Faktor VIII-koagulasjonsantigen (F VIII C:Ag) samt faktorene ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... V W X Z Ø Fabrys sykdom (utvid) Faktor VII-mangel (utvid) Faktor XIII-mangel (utvid) Familiær kulde autoinflammatorisk syndrom, FCAS ( ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... disse faktorene. Halveringstid : Faktor II: 48-60 timer. Faktor VII: 1,5-6 timer. Faktor IX: 20-24 timer. Faktor X: 24-48 ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... Behring Lukk Egenskaper Virkningsmekanisme: Faktor IX aktiveres av faktor VII/vevsfaktorkompleks i ytre koagulasjonssystem og faktor XIa i indre koagulasjonssystem. Aktivert faktor IX i ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
previous · 1 · 2 · 3 · next