Results 1-10 of about 18|
 1. ... test (en blodprøve) falskt positivt resultat av blodprøve for galaktosemi (unormal ansamling av galaktose i blodet) CeftriaxonVillerton kan ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... test (en blodprøve) falskt positivt resultat av blodprøve for galaktosemi (unormal ansamling av galaktose i blodet) Ceftriaxon Fresenius ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... test (en blodprøve) falskt positivt resultat av blodprøve for galaktosemi (unormal ansamling av galaktose i blodet) Ceftriaxon Stragen ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, f.eks. galaktosemi. Oppløselige tabletter inneholder sukrose og bør ikke brukes ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... listet opp i avsnitt 6) dersom du har galaktosemi (en alvorlig genetisk sykdom som gjør at du ikke ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... listet opp i avsnitt 6) dersom du har galaktosemi (en alvorlig genetisk sykdom som gjør at du ikke ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... opp i avsnitt 6). dersom du lider av: galaktosemi (en alvorlig genetisk sykdom der du ikke kan ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... kan også gi falskt positive resultater ved test for galaktosemi. Ikke-enzymatiske metoder til bestemmelse av glukose i ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... begrensede data. Laktose: Preparatet passer ikke for pasienter med galaktosemi, lapp-laktasemangel eller glukose -galaktosemalabsorpsjon. Stocrin MSD Lukk ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... prøve (en prøve for noen blodproblemer). Falsk positivt resultat for galaktosemi (en unormal opphopning av galaktosesukker). Ceftriaxon MIP kan ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
previous · 1 · 2 · next