Results 1-10 of about 31|
 1. ... årsak. har arvelig hudbarrieresykdom som Nethertons syndrom, lamellær iktyose (utbredt hudavskalling på grunn av fortykning av overhuden) ... med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem. iktyose ( fiskehud ): Samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som fører ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... munnen) tynn hud, skjøre blodårer i huden, strekkmerker iktyose (hudlidelse med tørr, stiv og skjellende hud) akne ( ... netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet. iktyose ( fiskehud ): Samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som fører ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... munnen) tynn hud, skjøre blodårer i huden, strekkmerker iktyose (hudlidelse med tørr, stiv og skjellende hud) akne ( ... netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet. iktyose ( fiskehud ): Samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som fører ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... brukes ved hudbarrieredefekter slik som Nethertons syndrom, lamellær iktyose , generell erytrodermi eller kutan transplantat-mot-vert-reaksjon, ... av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst. iktyose ( fiskehud ): Samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som fører ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... munnen) tynn hud, skjøre blodårer i huden, strekkmerker iktyose (hudlidelse med tørr, stiv og skjellende hud) akne ( ... netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet. iktyose ( fiskehud ): Samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som fører ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... munnen) tynn hud, skjøre blodårer i huden, strekkmerker iktyose (hudlidelse med tørr, stiv og skjellende hud) akne ( ... flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak. iktyose ( fiskehud ): Samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som fører ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... dermatitt , atrofisk hud, atrofisk striae, skjørhet av hudvener, iktyose , acne vulgaris , acne rosacea , rosacea , hudsår og skader. ... av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst. iktyose ( fiskehud ): Samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som fører ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... dermatitt , atrofisk hud, atrofisk striae, skjørhet av hudvener, iktyose , acne vulgaris , acne rosacea , rosacea , hudsår og skader. ... flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak. iktyose ( fiskehud ): Samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som fører ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... luftveishostesyndrom. Medfødte og genetiske sykdommer: Aplasi, gastrointestinale misdannelser, iktyose . Muskel-skjelettsystemet: Rabdomyolyse , temporomandibulært leddsyndrom, fistler, leddeffusjon, kjevesmerter, ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... Invalidiserende pustuløs psoriasis på hender og føtter. Invalidiserende Dariers sykdom hos voksne. Acitretin Orifarm Orifarm Generics Lukk ... angis. 3 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe. Ordforklaringer til teksten Ordforklaringer dariers sykdom : En langsomt fremskridende, arvelig hudsykdom der det ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
previous · 1 · 2 · next