Results 1-10 of about 234|
 1. ... Nootropil UCB Lukk Indikasjoner Symptomatisk behandling av kortikal myoklonus. Nootropil UCB Lukk Dosering Anbefalt startdose er 7, ... klinisk status bør doseringen av andre preparater mot myoklonus reduseres hvis mulig. Behandling med piracetam bør fortsette ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... 1 Piracetam Refusjonsberettiget bruk: Symptomatisk behandling av kortikal myoklonus. Refusjonskode: ICPC Vilkår nr N08 Myoklonus - ICD Vilkår nr G25.3 Myoklonus - Vilkår: Ingen ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... potensielt livstruende situasjoner (med symptomer som hypertermi , rigiditet, myoklonus, autonomisk ustabilitet med mulige raske fluktuasjoner av vitale ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... muskelspasmer . Nevrologiske: Nevroleptisk malignt syndrom, aseptisk meningitt med myoklonus og perifer eosinofili , dysgeusi . Nyre/urinveier: Interstitiell nefritt, ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 5. ... bryst: Libido- og potensforstyrrelser. Nevrologiske: Svimmelhet, tremor, hodepine, myoklonus, somnolens . Nyre/urinveier: Vannlatingsforstyrrelser. Psykiske: Rastløshet. Stoffskifte/ernæring: ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 6. ... Nootropil brukes for å dempe symptomene ved muskelrykninger (kortikal myoklonus). Den nøyaktige virkemåten for Nootropil er ikke kjent, men ... du også får behandling med andre legemidler mot myoklonus bør du fortsette med samme dosering av disse, ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 7. ... 1/100): Gastrointestinale: Fekal inkontinens . Immunsystemet: Hypersensitivitet. Nevrologiske: Myoklonus, amnesi , «restless legs»-syndrom. Psykiske: Selvmordsforsøk, psykose, paranoia, ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 8. ... Nootropil brukes for å dempe symptomene ved muskelrykninger (kortikal myoklonus). Den nøyaktige virkemåten for Nootropil er ikke kjent, men ... du også får behandling med andre legemidler mot myoklonus bør du fortsette med samme dosering av disse, ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 9. ... alvorlig forgiftning: Ufrivillige bevegelser, økt muskeltonus, refleksbortfall, hyperrefleksi, myoklonus, agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, kramper, takykardi, hypertensjon, elektrolyttforstyrrelser ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 10. ... kombinasjon av symptomer; kan omfatte agitasjon , forvirring, tremor, myoklonus og hypertermi ). Amitriptylinbehandling kan startes 14 dager etter ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · next · last