Results 1-4 of about 7|
 1. ... med nylig diagnostisert AML med FLT3-mutasjon. Aggressiv systemisk mastocytose (ASM), systemisk mastocytose med assosiert hematologisk neoplasi (SM-AHN) eller mastcelleleukemi ( ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 2. ... Rydapt brukes også for å behandle voksne med aggressiv systemisk mastocytose (ASM), systemisk mastocytose med assosiert hematologisk neoplasi (SM‑AHN), eller mastcelleleukemi ( ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 3. ... avbrytes i minst 3 dager før kirurgi. . Ved systemisk mastocytose bør det gis standard preemptiv behandling (f.eks. ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler
 4. ... glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel, Gilbert syndrom, kirurgi, hypertyreoidisme , gikt, mastocytose, ved samtidig behandling med antikoagulantia , blodplatehemmere, systemisk aktiv heparin, trombolytika og SSRI , og ved samtidig ...
  Source: Felleskatalogen
  Information Type: Legemidler