Results 1-10 of about 5,129|
 1. ... smerte, f.eks. kan symptomer ved mellomørebetennelse vise seg som magesmerter. Smerter hos barn viser seg som regel ved at de gråter, klynker, ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... ungdom. Man må være oppmerksom på mulig dehydrering. Abdominalsmerter er vanlig både hos barn og voksne, og kan være tegn på pankreatitt. ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... ved alvorlig depresjon; selvskading. Spesielt er følgende observert hos barn: Magesmerter, agitasjon , dyspepsi , ekkymose , epistakse og myalgi. Seponering: Seponering ( ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... risiko. Pankreatitt forekommer sjeldent, men skal vurderes, spesielt hos barn med abdominalsmerter. Ved Prader-Willis syndrom bør behandlingen alltid kombineres ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... barn og ungdom Følgende bivirkninger er mer sannsynlig hos barn: feber magesmerter lavt antall hvite blodceller Melding av bivirkninger Kontakt ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... bør veies mot potensiell risiko. Pankreatitt hos barn: Hos barn som utvikler abdominalsmerter bør pakreatitt vurderes som årsak. Prader Willis syndrom: ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... vurderingen hos pasienter som behandles med somatropin. Spesielt hos barn som utvikler magesmerter. Antistoffer: En liten prosentandel av pasientene kan utvikle ...
  Source: Felleskatalogen
 8. ... 100 til <1/10): Blod/lymfe: Nøytropeni , anemi (hos barn). Gastrointestinale: Oppkast, dyspepsi , abdominalsmerter, forhøyet serumlipase, forhøyet amylase, inkl. forhøyet pankreatisk amylase. ...
  Source: Felleskatalogen
 9. ... bihulebetennelse og øvre luftveisinfeksjon, hoste, neseblødning og rhinitt , magesmerter, oppkast, utslett og eksem , og feber (spesielt hos barn <12 år), og sjeldnere amnesi , forhøyet kreatinin , lymfadenopati ...
  Source: Felleskatalogen
 10. ... øyeblikkelig hjelp. Symptomer på overdose: Kvalme , oppkast og magesmerter (etter inntak og de første dagene). Krampeanfall hos barn. Små (miotiske) pupiller, døsighet, pusteproblemer med blå misfarging ...
  Source: Felleskatalogen
previous · 1 · 2 · 3 · next