Results 1-4 of about 8|
 1. ... det mitokondrielle enzymet polymerase γ (POLG), f.eks. Alpers-Huttenlochers syndrom, og hos barn <2 år som mistenkes å ha POLG-relatert sykdom, se Forsiktighetsregler. Orfiril Orfiril long Orfiril Retard Desitin ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... behandling med natriumvalproat. dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og ... Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... behandling med natriumvalproat dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og ... Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... behandling med natriumvalproat dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og ... Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med ...
  Source: Felleskatalogen