Results 1-10 of about 434|
 1. ... en venn Tips en venn Tips en venn Cystisk fibrose Hva er cystisk fibrose? Cystisk fibrose er en alvorlig arvelig sykdom, som ... samt tilstopping av luftveiene. Hva er årsaken til cystisk fibrose? Bukspyttkjertelen produserer ikke enzymene som er nødvendige for at maten ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... N O R S T U V Norsk forening for cystisk fibrose Solheimv. 62 B 1473 Lørenskog Mobiltelefon: 922 17 ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... Mange pasienter må ta preparatet resten av livet. Cystisk fibrose : De fleste pasientene bør ikke overstige 10 000 ... kg/måltid. Tilstander assosiert med eksokrin pankreasinsuffisiens ekskl. cystisk fibrose : Den nødvendige dosen for et måltid varierer fra ca. ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... daglig med maks. 500 mg/dose. Infeksjoner ved cystisk fibrose hos barn og ungdom: 20 mg/kg 2 ... begrenset erfaring fra behandling av bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose hos barn i alderen 1-5 år. Behandling ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... lungeinfeksjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa hos voksne med cystisk fibrose . Dersom infeksjonen ikke behandles på riktig måte, vil ... om jeg bruker forskjellige inhalatorer og andre behandlinger for cystisk fibrose ? Dersom du bruker flere forskjellige inhalerte behandlinger og ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... Kronisk bronkitt : 1 brusetablett 2-3 ganger daglig. Cystisk fibrose : Barn 2-7 år: 1 / 2 brusetablett 2- ... være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk. cystisk fibrose : Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... 6 år: Bronkyl: 1 brusetablett 2 ganger daglig. Cystisk fibrose : Bronkyl: Voksne og barn >7 år: 1-2 ... surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste. cystisk fibrose : Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene ...
  Source: Felleskatalogen
 8. ... astma : teofyllin. Næringstilskudd : vitamin A. Legemiddel til behandling av cystisk fibrose : ivakaftor. Legemiddel mot hjerterytmeforstyrrelser : amiodaron. Vanndrivende legemiddel : hydroklortiazid. ...
  Source: Felleskatalogen
 9. ... som er 6 år og eldre som har cystisk fibrose for å behandle brystinfeksjoner forårsaket av en bakterie som ... vanlig bakterie som infiserer omtrent alle som har cystisk fibrose en gang i løpet av livet deres. Noen ...
  Source: Felleskatalogen
 10. ... helt fra fødsel): Nosokomial pneumoni , bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose , bakteriell meningitt , kronisk suppurativ otitis media , ondartet otitis ...
  Source: Felleskatalogen
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · next · last