Results 1-10 of about 42|
 1. ... Zavesca brukes til å behandle lett til moderat Gauchers sykdom type 1 hos voksne. Ved Gauchers sykdom type ... lege eller apotek hvis du er usikker. Ved Gauchers sykdom type 1: For voksne er den vanlige dosen én ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... Picks sykdom type C. Zavesca Actelion Lukk Dosering Gauchers sykdom type 1: Voksne: Anbefalt startdose er 100 mg ... nyrefunksjon. Kreatininclearance (ml/minutt/1,73 m 2 ) Gauchers sykdom type 1 Startdose Niemann-Picks sykdom type C ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... lege eller apotek hvis du er usikker. Ved Gauchers sykdom type 1: Til voksne er den vanlige dosen ... gastroenteritt. fertilitet ( fruktbarhet ): Evnen til å få barn. gaucher sykdom ( gauchers sykdom ): Sjelden arvelig sykdom forårsaket av mangel ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... VPRIV er en langvarig enzymerstatningsterapi (ERT) som brukes for Gauchers sykdom type 1. Gauchers sykdom er en genetisk lidelse, forårsaket av et enzym ... gir tegn og symptomer som man finner ved Gauchers sykdom . VPRIV inneholder stoffet velaglukerase alfa, som er utformet for ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... bekreftet diagnose på Type 1 eller Type 3 Gauchers sykdom , og som viser tegn på sykdommen som for eksempel: ... forstørret milt eller lever eller beinsykdom. Mennesker med Gauchers sykdom har lave nivåer av enzymet surt β-glukosidase. ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... Lukk Indikasjoner Langvarig enzymerstatningsterapi (ERT) hos pasienter med Gauchers sykdom type 1. VPRIV Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd. Lukk ... lege med erfaring i håndtering av pasienter med Gauchers sykdom . Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 60 enheter/ ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... brukes til langvarig behandling av voksne pasienter med Gaucher sykdom type 1. Gaucher sykdom type 1 er en sjelden, arvet tilstand hvor ... begynner å ta dette, gjennom en enkel laboratorietest. Gaucher sykdom type 1 er en livslang tilstand, og du ...
  Source: Felleskatalogen
 8. ... nevronopatisk (Type 1) eller kronisk nevronopatisk (Type 3) Gaucher-sykdom som viser klinisk signifikante ikke-nevrologiske manifestasjoner av ... lege med erfaring i behandling av pasienter med Gaucher-sykdom . Pasienter kan utvikle infusjonsrelaterte reaksjoner. Ved mistanke om ...
  Source: Felleskatalogen
 9. ... Genzyme Lukk Indikasjoner Langvarig behandling av voksne med Gaucher sykdom type 1 (GD1), som er langsomme CYP2D6 -omsettere ( ... startes og overvåkes av lege med erfaring med Gaucher sykdom . Voksne: 1 kapsel 2 ganger daglig for intermediære og ...
  Source: Felleskatalogen
 10. ... Bluefish Lukk Indikasjoner Voksne med lett til moderat Gauchers sykdom type 1. Skal kun brukes til behandling av ... angis. 3 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe. Ordforklaringer til teksten Ordforklaringer gaucher sykdom ( gauchers sykdom ): Sjelden arvelig sykdom forårsaket av mangel ...
  Source: Felleskatalogen
previous · 1 · 2 · next