Results 1-10 of about 15|
 1. ... reaksjonsevne, agitasjon , søvnløshet , synsforstyrrelser, kortikal blindhet, koma, parese, cerebellar ataksi . Øvrige: Ødem , vektøkning. Sjeldne (≥1/10 000 til < ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... etter kirurgi. Lungeblødning. Muskel-skjelettsystemet: Lupuslignende syndrom. Nevrologiske: Cerebellar ataksi , forhøyet benignt intrakranielt trykk (pseudotumor cerebri), hodepine, parkinsonisme, ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... i hjerne og ryggmarg. Paraplegi, tetraplegi, dysfunksjon i cerebellum, kranial ... spastisitet, kramper og koma opptre. Leukoencefalopati utvikles først ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... med involvering av én eller flere spinalnerverøtter, tetraplegi, cerebellar ... ataksi , spastisitet, anfall og koma oppstå. Sykdommen kan være ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... Ingen åpenbare Kildegrunnlag Interaksjonsstudier og kasusrapporter Kilder Allen S. Cerebellar dysfunction following dextropropoxyphene-induced carbamazepine toxicity. Postgrad Med ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... Ingen åpenbare Kildegrunnlag Interaksjonsstudier og kasusrapporter Kilder Allen S. Cerebellar dysfunction following dextropropoxyphene-induced carbamazepine toxicity. Postgrad Med ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... Ingen åpenbare Kildegrunnlag Interaksjonsstudier og kasusrapporter Kilder Allen S. Cerebellar dysfunction following dextropropoxyphene-induced carbamazepine toxicity. Postgrad Med ...
  Source: Felleskatalogen
 8. ... i hjerne eller ryggmarg. Paraplegi, tetraplegi, dysfunksjon i cerebellum, kranial nerveparalyse og epileptiske anfall kan forekomme. Nekrotiserende ... opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt. ataksi : Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for ...
  Source: Felleskatalogen
 9. ... reaktiveringssyndrom). Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom) er rapportert. Cerebellar koordinasjons- og balanseforstyrrelse, vrangforestilling, rødme, leversvikt, nevroser, lysømfintlig ...
  Source: Felleskatalogen
 10. ... og undertrykker labyrintfunksjonen og konduktiviteten fra labyrinten til cerebellum. Absorpsjon : Effekten inntrer ca. 1 time etter inntak. ... impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt. ataksi : Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for ...
  Source: Felleskatalogen
previous · 1 · 2 · next