Results 1-8 of about 14|
 1. ... revmatoid artritt ) Systemisk lupus erythematosus ( SLE ) og dessuten Polymyositt/dermatomyositt: Angrep av immunceller og antistoffer rettet primært ... og forekomst av autoimmune antistoffer. Hvordan forløper sykdommen? Polymyositt/dermatomyositt medfører muskelsvekkelse, som kan være så alvorlig at ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... gi akutt nyresvikt sekundært til myoglobinuri), myopati, myositt, polymyositt, immunmediert nekrotiserende myopati. Hud: Dermatomyositt, utslett (inkl. lichenoid ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon . Nevrologiske: Myasthenia gravis . Muskel-skjelettsystemet: Polymyositt. Undersøkelser: Redusert thyreoideastimulerende hormon i blod, redusert tyroksin , ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... til smerter eller svakhet i musklene (myositt eller polymyositt), smerter eller svakhet i muskler, betennelse i sener ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... til smerter eller svakhet i musklene (myositt eller polymyositt), smerter eller svakhet i muskler, betennelse i sener ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... av bindevevet i huden), Sjögrens syndrom eller dermatomyositt/polymyositt (betennelsestilstand i underhuden med nedbryting av muskel- og ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... til smerter eller svakhet i musklene (myositt eller polymyositt eller dermatomyositt), smerter eller svakhet i muskler, betennelse ...
  Source: Felleskatalogen
 8. ... svakhet i muskel (myopati), betennelse i muskler (myositt, polymyositt) isolerte tilfeller av senelidelser, av og til med ...
  Source: Felleskatalogen