Results 1-10 of about 28|
 1. ... 16 år (gutter), svarende til lukning av epifyseskivene. Prader-Willis syndrom hos barn for forbedring av vekst og kroppssammensetning: Generelt ... serum. Øvrige: Perifert ødem . Langtidsbehandling av barn med Prader-Willis syndrom: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Muskel-skjelettsystemet: ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... serum. Øvrige: Perifert ødem . Langtidsbehandling av barn med Prader-Willis syndrom: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Muskel-skjelettsystemet: ... tilfeller av plutselig død hos somatropinbehandlede pasienter med Prader-Willis syndrom rapportert, men ingen sammenheng er påvist. Andre bivirkninger ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk nyresvikt. Prader-Willis syndrom for forbedring av vekst og kroppssammensetning. Kan forekomme hos ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk nyresvikt. Prader-Willis syndrom for forbedring av vekst og kroppssammensetning. Kan forekomme hos ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk nyresvikt. Prader-Willis syndrom for forbedring av vekst og kroppssammensetning. Kan forekomme hos ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... ved 4‑årsalder eller senere. Dersom du har Prader-Willis syndrom (kromosomlidelse). Veksthormoner vil hjelpe deg til å vokse ... med somatropin bør stoppes ved nyretransplantasjon. Barn med Prader-Willis syndrom Legen din vil sette deg på en kalorifattig ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... spesielt meningiomer, de vanligste av disse andre neoplasiene. Prader-Willis syndrom: Somatropin er ikke indisert for langtidsbehandling av barn som har retardert vekst pga. genetisk konstatert Prader-Willis syndrom, med mindre de også er diagnostisert med veksthormonmangel. ...
  Source: Felleskatalogen
 8. ... Ikke til langtidsbehandling av vekstforstyrrelse som følge av Prader-Willis syndrom uten diagnostisert veksthormonsvikt. Søvnapné og «sudden death» er ...
  Source: Felleskatalogen
 9. ... lengdevekst hos barn kan kun forventes inntil epifyselukking. Prader-Willis syndrom: Plutselig død er rapportert etter oppstart med veksthormonbehandling ...
  Source: Felleskatalogen
 10. ... av barn med retardert vekst som følge av Prader-Willis syndrom, med mindre veksthormonmangel er diagnostisert. Søvnapné og plutselig død er rapportert etter behandlingsstart hos barn med Prader-Willis syndrom og risikofaktorer. Pasienter som ikke svarer på behandling, ...
  Source: Felleskatalogen
previous · 1 · 2 · next