Results 1-7 of about 12|
 1. ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... lager. Barn : Humatrope stimulerer veksten og brukes ved kortvoksthet som skyldes nedsatt eller opphevet egenproduksjon av veksthormon. ... voksne Vekstretardasjon hos barn som følge av SHOX (Short Stature Homeobox)-gendefekt, verifisert ved DNA-analyse. Les avsnitt ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... før slutthøyde er oppnådd. Erfaring med pasienter med Silver-Russels syndrom er begrenset. Turners syndrom: Det anbefales å ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... IVA, som problemer med å gå og puste, kortvoksthet og hårtap. Hvordan Vimizim virker Dette legemidlet erstatter ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... det siste året). Vekstretardasjon som følge av SHOX («Short Stature Homeobox»)-gendefekt, verifisert ved DNA-analyse. Voksne: Substitusjonsbehandling ...
  Source: Felleskatalogen