Results 1-10 of about 47|
 1. ... time så lenge behandlingen er indisert. Mangel på faktor VII: Voksne og barn: Anbefalt dosering for behandling av blødninger ... Glanzmanns trombasteni . Spesielle pasientgrupper: Barn med mangel på faktor VII: Se over vedrørende anbefalt dosering for behandling av blødninger ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... er basert på empirisk funn, at ca. 1 IE faktor VII eller faktor IX pr. kg kroppsvekt øker plasma ... ml og 1 IE pr. kg kroppsvekt av faktor VII med ca. 0,024 IE/ml. 1 IE ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... 013 IU/ml) av normalen. 1 IU av faktor VII pr. kg kroppsvekt hever faktor VII-aktiviteten i plasma med 1,7% (0,017 ... Risikoen kan være høyere ved behandling av isolert faktor VII-mangel , siden de øvrige vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene , ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... økt blødningstendens (f.eks. pasienter med en latent faktor VII-mangel ) Ved infusjon av dekstran kreves anafylaksiberedskap (beredskap for ... området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen. faktor vii-mangel : Sjelden arvelig sykdom som opptrer i sammenheng ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... på det empiriske funnet, at omtrent 1 IE av faktor VII eller faktor IX per kg kroppsvekt øker plasma ... ml og 1 IE per kg kroppsvekt av faktor VII med ca. 0,024 IE/ml. En IE ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... 013 IU/ml) av normalen 1 IU av faktor VII per kg kroppsvekt hever faktor VII-aktiviteten i plasma med 1,7 % (0,017 IU/ml) av normalen 1 IU av faktor II per kg kroppsvekt hever faktor II-aktiviteten ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... har ervervet hemofili Hvis du har mangel på faktor VII Hvis du har Glanzmanns trombasteni (en blødersykdom) og ... slik enkelt dose. Hvis du har mangel på faktor VII: Den vanlige doseringen er 15 til 30 mikrogram for ...
  Source: Felleskatalogen
 8. ... hovedsakelig i ikke-aktivert form, samt aktivert faktor VII. Faktor VIII-koagulasjonsantigen (F VIII C:Ag) samt faktorene ...
  Source: Felleskatalogen
 9. ... X hovedsakelig i ikke-aktivert form, aktivert faktor VII, faktor VIII-koagulasjonsantigen (FVIII C:Ag) i konsentrasjon opptil ...
  Source: Felleskatalogen
 10. ... Eufori (utvid) Ewings sarkom (utvid) Fabrys sykdom (utvid) Faktor VII-mangel (utvid) Faktor XIII-mangel (utvid) Familiær kulde autoinflammatorisk syndrom, FCAS ( ...
  Source: Felleskatalogen
previous · 1 · 2 · 3 · next