Results 1-10 of about 198|
 1. ... Nootropil UCB Lukk Indikasjoner Symptomatisk behandling av kortikal myoklonus. Nootropil UCB Lukk Dosering Anbefalt startdose er 7, ... klinisk status bør doseringen av andre preparater mot myoklonus reduseres hvis mulig. Behandling med piracetam bør fortsette ...
  Source: Felleskatalogen
 2. ... 1 Piracetam Refusjonsberettiget bruk: Symptomatisk behandling av kortikal myoklonus. Refusjonskode: ICPC Vilkår nr N08 Myoklonus - ICD Vilkår nr G25.3 Myoklonus - Vilkår: Ingen ...
  Source: Felleskatalogen
 3. ... bryst: Libido- og potensforstyrrelser. Nevrologiske: Svimmelhet, tremor, hodepine, myoklonus, somnolens . Nyre/urinveier: Vannlatingsforstyrrelser. Psykiske: Rastløshet. Stoffskifte/ernæring: ...
  Source: Felleskatalogen
 4. ... potensielt livstruende situasjoner (med symptomer som hypertermi , rigiditet, myoklonus, autonomisk ustabilitet med mulige raske fluktuasjoner av vitale ...
  Source: Felleskatalogen
 5. ... 1/100): Gastrointestinale: Fekal inkontinens . Immunsystemet: Hypersensitivitet. Nevrologiske: Myoklonus, amnesi , «restless legs»-syndrom. Psykiske: Selvmordsforsøk, psykose, paranoia, ...
  Source: Felleskatalogen
 6. ... muskelspasmer . Nevrologiske: Nevroleptisk malignt syndrom, aseptisk meningitt med myoklonus og perifer eosinofili , dysgeusi . Nyre/urinveier: Interstitiell nefritt, ...
  Source: Felleskatalogen
 7. ... Nootropil brukes for å dempe symptomene ved muskelrykninger (kortikal myoklonus). Den nøyaktige virkemåten for Nootropil er ikke kjent, men ... du også får behandling med andre legemidler mot myoklonus bør du fortsette med samme dosering av disse, ...
  Source: Felleskatalogen
 8. ... Respirasjonsstans, hoste. Nevrologiske: Bevissthetstap (i postoperativ periode), kramper, myoklonus. Psykiske: Desorientering. Øye: Miose. Øvrige: Pyreksi. Barn: Frekvens, ...
  Source: Felleskatalogen
 9. ... alvorlig forgiftning: Ufrivillige bevegelser, økt muskeltonus, refleksbortfall, hyperrefleksi, myoklonus, agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, kramper, takykardi, hypertensjon, elektrolyttforstyrrelser ...
  Source: Felleskatalogen
 10. ... legs»-syndrom), tremor. Dyskinesi : Dyskinesi , muskeltrekninger, choreoatetose og myoklonus, dystoni . Dystoni inkluderer dystoni , hypertoni, torticollis, ufrivillige muskelkontraksjoner, ...
  Source: Felleskatalogen
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last