Results 1-10 of about 28|
 1. Bakgrunn Akutte magesmerter hos barn har mange årsaker og kan være vanskelige å vurdere. Klinikken kan være annerledes enn hos voksne, symptombeskrivelsene ufullstendige, ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 2. ... symptomene vage: feber, oppkast, passivitet, irritabilitet, redusert matlyst, magesmerter, hyppig vannlating, hematuri. Hos større barn ligner symptombildet på bildet hos voksne. Supplerende undersøkelser ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 3. ... med frostanfall. Muskelsmerter. Tørrhoste. Sår hals. Hodepine. Anoreksi. Magesmerter og eventuelt oppkast, særlig hos barn. Feberen varer vanligvis i 3–4 døgn, mens ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 4. ... traumer. Abdominaltraumer. Alvorlige buktraumer kan medføre organruptur med abdominalsmerter, muskulær defens (ikke hos helt små barn) og hypovolemisk sjokk. Differensialdiagnoser Skader på grunn av ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 5. ... eller manifest sirkulasjonssvikt. Kvalme og brekninger. Redusert appetitt. Magesmerter. Hypoglykemi. Hyponatremi og hyperkalemi. Supplerende undersøkelser Blodsukker. Spesielt viktig hos barn. Tiltak Innleggelse. Hurtigst mulig innleggelse i sykehus. Før ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 6. ... Mistanke om sykdom i urinveiene (dysuri, pollakisuri, diffuse magesmerter, flankesmerter, inkontinens). Utredning av febrile barn uten annet infeksjonsfokus. Medtatte barn. Hos spedbarn kan feber ofte mangle ved pyelonefritt, og ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 7. ... Sykdomsmønster og klinisk bilde er annerledes hos små barn og svært gamle. Hos gravide forskyves abdominalorganene, og smertelokalisasjonen kan være atypisk, se magesmerter i svangerskapet. Det er ofte vanskelig å stille ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 8. ... ingen tarmlyder (paralytisk ileus). Takykardi og blodtrykksfall (sjokkutvikling). Hos barn og eldre kan symptomene være mindre utpregede, og buken kan være bløt. Lokal peritonitt. Mer lokaliserte abdominalsmerter. Feber. Kvalme og oppkast. Distinkt palpasjons- og slippømhet. ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 9. ... mg fluorid/kg) vil kunne gi alvorlig forgiftning hos barn. Dødelig dose fra 70 mg natriumfluorid/kg kroppsvekt. Fluortabletter inneholder hjelpestoffet sorbitol, som kan gi kvalme, magesmerter og diaré. Symptomer og funn Kvalme, brekninger, diaré, ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 10. ... Varighet (obs – >12 t hos nyfødte, >24 t hos barn under 2 år og >48 t for eldre barn)? Farge på oppkast (obs – gallefarget eller fekalt)? Prosjektillignende oppkast? Akutte sterke magesmerter? Vekttap? Feber og redusert allmenntilstand? Hodepine, spesielt hvis ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
previous · 1 · 2 · 3 · next