Results 1-10 of about 28|
 1. Bakgrunn Akutte magesmerter hos barn har mange årsaker og kan være vanskelige å vurdere. Klinikken kan være annerledes enn hos voksne, symptombeskrivelsene ufullstendige, ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 2. ... med frostanfall. Tørrhoste. Sår hals. Hodepine. Muskelsmerter. Anoreksi. Magesmerter og eventuelt oppkast, særlig hos barn. Feberen varer vanligvis i 3–4 døgn, mens ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 3. ... traumer. Abdominaltraumer. Alvorlige buktraumer kan medføre organruptur med abdominalsmerter, muskulær defens (ikke hos helt små barn) og hypovolemisk sjokk. Differensialdiagnoser Skader på grunn av ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 4. ... dehydrering. Truende eller manifest sirkulasjonssvikt. Kvalme og brekninger. Magesmerter. Hypoglykemi. Hyponatremi og hyperkalemi. Supplerende undersøkelser Blodsukker. Spesielt viktig hos barn. Tiltak Innleggelse. Hurtigst mulig innleggelse i sykehus. Før ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 5. ... ingen tarmlyder (paralytisk ileus). Takykardi og blodtrykksfall (sjokkutvikling). Hos barn og eldre kan symptomene være mindre utpregede, og buken kan være bløt. Lokal peritonitt. Mer lokaliserte abdominalsmerter. Feber. Kvalme og oppkast. Distinkt palpasjons- og slippømhet. ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 6. ... sykehus, slik som divertikulitt, pyelonefritt hos voksne og hos barn, bekkeninfeksjon og akutt prostatitt. Innleggelse kan også være aktuelt ved uklare tilstander som: Vedvarende magesmerter som ikke går over (vedvart i mange timer, ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 7. ... mg fluorid/kg) vil kunne gi alvorlig forgiftning hos barn. Dødelig dose fra 70 mg natriumfluorid/kg kroppsvekt. Fluortabletter inneholder hjelpestoffet sorbitol, som kan gi kvalme, magesmerter og diaré. Symptomer og funn Kvalme, brekninger, diaré, ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 8. ... melkeprodukter. Avføringen lukter surt. Hereditær form er vanligst hos ... redusert vekst og vekttap/langsom vektøkning. Inflammatorisk tarmsykdom. ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 9. ... fekalstein, fremmedlegeme, tumor (karsinoid) eller parasitter. Forekommer hyppigst hos barn >2 år, tenåringer og yngre voksne, men kan opptre i alle aldre. Symptomer og funn Abdominalsmerter 2) innlegges pasienten akutt i kirurgisk avdeling. Pasienten ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 10. ... får lett alvorlig urinveisinfeksjon. Infeksjon i urinveiene hos barn <6 mnd er mest sannsynlig pyelonefritt. Hos disse er det 30 % risiko for utvikling av urosepsis. Symptomer og funn Dys- og pollakisuri. Magesmerter. Inkontinens. Vanligvis ikke feber. Supplerende undersøkelser Urin. Urinstiks ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
previous · 1 · 2 · 3 · next