Results 1-10 of about 52|
 1. ... "id01"><b>Gastroenteritt.</b> Oppkast, diar&#xE9; og abdominalsmerter. Ofte feber, dehydrering og nedsatt allmenntilstand. Vanligste &#xE5; ... class="id01"><b>Inkarserert hernie.</b> Plutselig innsettende ... Brekninger eller oppkast. Eventuelt palpabelt brokk i inguinalkanalen. ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 2. ... luftveier eller mellom&#xF8;re. Livlige tarmlyder, eventuelt abdominalsmerter. Se <a href="/node/53664981">akutt gastroenteritt</a>.</p> <p ... "id01"><b>Matvareallergi</b>. Diar&#xE9; og eventuelt abdominalsmerter etter inntak av melk, egg, skalldyr, n&#xF8; ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 3. ... b>Oppf&#xF8;lging hos fastlege. </b>Kroniske abdominalsmerter henvises til utredning hos fastlege.</p> </div> </div>
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 4. ... p class="id01"><b>Generalisert peritonitt.</b> Kraftige abdominalsmerter. Pasienten ligger stille med opptrukne bein. Kvalme og ... class="id01"><b>Lokal peritonitt.</b> Mer lokaliserte abdominalsmerter. Feber. Kvalme og oppkast. Distinkt palpasjons- og slipp&# ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 5. ... h3> <p class="id00"><b>Crohns sykdom</b>. Abdominalsmerter, hyppig i h&#xF8;yre nedre kvadrant. Diar&# ... Sykdomsf&#xF8;lelse og asteni. Anoreksi og vekttap. Abdominalsmerter og feber ved fulminant forl&#xF8;p.</p> </ ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 6. ... hatt abdominal angina p&#xE5; forh&#xE5;nd (abdominalsmerter etter m&#xE5;ltid, for&#xE5;rsaket av iskemi). D&# ... Symptomer og funn</h3> <p class="id00">Sterke abdominalsmerter diffust i buken. Akutt innsettende ved emboli, mer ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 7. ... med kompensatorisk hyperventilasjon (Kussmauls respirasjon). Ketose med oppkast, magesmerter og acetonlukt fra munnen. P&#xE5;virket allmenntilstand ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 8. ... abdomen, tidligere infeksjoner eller endometriose kan gi residiverende magesmerter. Se ogs&#xE5; andre differensialdiagnoser ved <a href="/node/53664950">magesmerter</a>.</p> <p class="id01"><b>Sykdom i urinveiene</ ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 9. ... langvarig laksantiabruk. Obs &#x2013; muskelsvakhet, t&#xF8;rste, abdominalsmerter, vekttap, &#xF8;demer, skjelettsmerter og diar&#xE9;.</p> </ ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 10. ... h3>Symptomer og funn</h3> <p class="id00">Abdominalsmerter &lt;3 d&#xF8;gn. Ofte debut midt i ... b>&#xD8;re-nese-halsinfeksjoner.</b> Kan gi magesmerter hos barn.</p> <p class="id01"><b>Gastroenteritt.</ ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · next · last