Results 1-10 of about 41|
 1. ... og fremst hos yngre personer. Sinusvenetrombose. Kan gi akutt hodepine. Kan være ledsaget av kvalme, brekninger, lysskyhet og ... svimmelhet, søvnvansker, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger og ... Optikusnevritt Brytningsfeil. Nedsatt syn? Malign hypertensjon ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 2. ... Tiltak Innleggelse? Pasienter med akutt øyemuskelparese, pupilleaffeksjon og akutt hodepine innlegges som øyeblikkelig hjelp i nevrologisk eller nevrokirurgisk ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 3. ... stor gnagerbestand, samt høst/vinter. Symptomer og funn Akutt symptomdebut med feber, hodepine og kvalme. Øvrige symptomer er avhengig av smittevei: ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 4. ... blinkende lys, prikker og tråder): Mouches volantes. Mindre akutt, ikke-blinkende. Migreneanfall. Som regel hodepine, fortifikasjoner. Ortostatisk hypotensjon. Lysglimtene gir seg etter en ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 5. ... ved oftalmoskopi. Arteriell okklusjon. Akutt synsforandring, avbleket retina. Akutt glaukom. Smertefullt, rødt øye. Temporalisarteritt. Ev. hodepine, ev. fortykket, øm arterie i tinningen. Makuladegenerasjon. Eldre ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 6. Årsaker Klasehodepine. Intens hodepine, tåreflod. Perioder med mange anfall. Dakryocystitt. Hevelse lateralt på øvre øyelokk. Samtidig virusinfeksjon? ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 7. ... og reaksjon på lys og nærinnstilling Tiltak Innleggelse? Akutt ensidig forstørret (mydriase) eller forminsket (miose) pupill med samtidig hodepine, eller med nakke- og kjevesmerter på samme side ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 8. ... en pekepinn på bakenforliggende årsak. Spør etter brystsmerter (akutt koronarsyndrom), dyspné (pneumoni, anafylaksi), magesmerter (appendisitt, tarmperforasjon), urinveissymptomer (urosepsis), kvalme og hodepine (meningitt) osv. A – Airways – luftveier Gjenta undersøkelsen. Frie luftveier, ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 9. ... enkelte andre tilstander, blant annet ved mononukleose, skarlagensfeber, akutt leukemi og agranulocytose. Symptomer og funn Sår hals og svelgsmerter. Temperaturstigning. Eventuelt hodepine og varierende grad av påvirket allmenntilstand. Små barn ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 10. ... Ved mistanke om samtidig temporalisarteritt (ømhet over temporalarterien, hodepine, kjevesmerte, ensidig synstap) henvises pasienten akutt til øyespesialist eller revmatolog for undersøkelse og biopsi. Prednisolon? ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last