Results 1-10 of about 16|
 1. ... feber, eventuelt med frostanfall. Muskelsmerter. Tørrhoste. Sår hals. Hodepine. Anoreksi. ... Mononukleose Meningitt Leukemi Tiltak Praktiske tiltak. Gi ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 2. ... nedsatt allmenntilstand. Det kliniske bildet kan være atypisk hos barn og ... kan gi hodepine, akutt eller over timer. Særlig ved infarkter i bakre ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 3. ... Kritikkløshet. Ataksi. Retardert og ukoordinert motorikk. Hypoglykemi, særlig hos barn og personer som bruker diabetesmedisiner. Eventuelt hypotermi. Eventuelt hypotensjon. Ved akutt alvorlig etanolforgiftning ses nedsatt respirasjonsfrekvens. Supplerende undersøkelser Blodsukker. ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 4. ... 50–100 mg/L ses også ved influensa og akutt bronkitt som har vart i 2–5 dager, og finnes ofte hos barn med viral pneumoni. Verdier like over det normale ( ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 5. ... må spesielt være oppmerksom på fare for alvorlig infeksjon hos de minste barna. Symptomer og funn Feber, noen ganger høy og med frostanfall. Kvalme og eventuelt oppkast. Hodepine og sykdomsfølelse. Smerter i abdomen og i flankene. ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 6. ... Varighet (obs – >12 t hos nyfødte, >24 t hos barn under 2 år og >48 t for eldre barn)? Farge på oppkast (obs – gallefarget eller fekalt)? Prosjektillignende oppkast? Akutte sterke magesmerter? Vekttap? Feber og redusert allmenntilstand? Hodepine, spesielt hvis verre om morgenen eller i liggende ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 7. ... enkelte andre tilstander, blant annet ved mononukleose, skarlagensfeber, akutt leukemi og agranulocytose. Symptomer og funn Sår hals og svelgsmerter. Temperaturstigning. Eventuelt hodepine og varierende grad av påvirket allmenntilstand. Små barn vegrer fødeinntak og kan ha kvalme/brekninger. Av ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 8. ... oral respirasjon, nedsatt luktesans, snorking, nasal stemme og hodepine. Fremmedlegeme i nesen. Oftest barn. Ensidig tett nese. Etter en stund purulent nasalsekresjon. Tumor. Ensidig, purulent nasalsekresjon hos voksne. Likvoré. Etter hodetraume. Fargeløs, vandig væske. Tiltak ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 9. ... smittekilden. Opptrer i epidemier i utviklingsland, spesielt hos barn og yngre ... og dårlig matlyst. Eventuelt leddsmerter. Moderat feber. Palpasjonsømhet ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 10. ... negativt resultat i 25 % av tilfellene (spesielt hyppig hos barn). Nesten ... Akutt hivinfeksjon Tiltak Praktiske tiltak og informasjon. Tilstanden er ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
previous · 1 · 2 · next