Results 1-10 of about 61|
 1. ... PNS (neuroglykopeni). Gastrointestinalsystemet: Munntørrhet, sultfølelse, kvalme, oppkast og magesmerter kan være tidlige tegn på hypoglykemi. Eventuelt uvilje mot å spise hos barn. CNS/PNS: Kan være sterkt affisert. Mulige tegn ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 2. ... Spyttflod, tåreflod, svetting, urininkontinens, bronkialsekresjon, ... hos barn (10,11). Nikotinerge fenomener Fasikulasjoner i fine muskler, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 3. ... dødsårsaken (3,8). Nyrepåvirkning kan forekomme ved relativt lave doser, også hos pasienter som opplever få eller ingen symptomer ellers (9,10). Mage-tarm Kvalme, oppkast og magesmerter er vanlig, diaré er mer sjeldent (8). Gastrointestinal ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 4. ... og svetting agitasjon, hodepine og svimmelhet oppkast og magesmerter flushing ... (barn mest utsatt) hyperventilasjon og bronkodilatasjon kan føre til ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 5. ... og svetting agitasjon, hodepine og svimmelhet oppkast og magesmerter flushing ... (barn mest utsatt), fare for kramper ved hypoglykemi hyperventilasjon ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 6. ... stripe) i tannkjøttet. Anoreksi. Forstoppelse eller diare. Sterke magesmerter ... IQ hos barn. Eventuelt blyencefalopati, en alvorlig tilstand som kan vise ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 7. ... forløp. Symptomer og kliniske tegn (oversikt) Gastrointestinalt (vanlig): ... oftest etter omfattende lokalreaksjoner (ødemer, blå/rød misfarging ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 8. ... potensiale for lignende effekter. Kramper Kramper forekommer, spesielt hos ... og magesmerter vanlig ved forgiftninger. Diaré sees i noen tilfeller, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 9. ... og svetting Agitasjon, hodepine og svimmelhet Oppkast og magesmerter Flushing ... Hypertensjon eller hypotensjon Hyperventilasjon og bronkodilatasjon ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 10. ... vært observert en latenstid på inntil 12 timer. Hos diabetikere kan symptomer ... barn), evt. kvalme og oppkast Irritabilitet, blekhet, svette, angst, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · next · last