Results 1-10 of about 36|
 1. ... Alvorlig forgiftning: CNS symptomer/tegn: Sløvhet, somnolens, irritabilitet, hodepine, kramper og koma. Nyresvikt (akutt tubulær nekrose). Sirkulasjon: Hypertensjon innledningsvis, etterfulgt av hypotensjon. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 2. ... Ulemper med kalsium-EDTA-behandling: Alvorlig nyresvikt med akutt tubulær nekrose er en sjelden, doserelatert bivirkning. Smerte på injeksjonsstedet er vanlig. Tretthet, hodepine, hoste, muskelsmerter, feber, hypotensjon, uvelhet, tåreflod, nesetetthet og ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 3. ... Naproksen CNS-effekter med koma, kramper, hallusinasjoner og hodepine er relativt vanlig ved naproksenoverdose (5). Det er sett akutt nyresvikt og nyrepåvirkning i flere tilfeller (18,57). ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 4. ... aterosklerose. Symptomer og kliniske tegn Vanlige effekter ved akutt forgiftning er: ... Diare Magesmerter Brekninger Metabolske: Hypertermi (mild) ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Legemidler
 5. ... ved akutt og kronisk forgiftning er noe forskjellig. Akutt forgiftning ... forvirring og koma kan forekomme. Synsforstyrrelser: Forekommer. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 6. ... gjennomsnitt 8,5 dager) etter inntak: Sterk tørste, hodepine, ryggsmerter, anoreksi, polydipsi, polyuri og etter hvert anuri. Ved utvikling av akutt nyresvikt kan restituering skje gradvis innen uker til ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 7. ... en latenstid på inntil 24 timer, og en akutt intravaskulær hemolyse kan ... kvalme, oppkast, diaré, skjelvinger, balanseproblemer, tørste, mørk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 8. ... behandling Sentrale referanser Toksisitet Felbamat har relativt lav akutt ... svimmelhet, agitasjon, ataksi, ufrivillige bevegelser, tremor og kramper. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 9. ... i dampform absorberes raskt og effektivt fra lungene. Akutt respirasjonsstans ... hodepine, synsforstyrrelser og leukocytose. Symptomene kan gå over i ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 10. ... lav pH). Kaliumcyanid (natriumcyanid antas å være sammenlignbar) Akutt letal dose: ... De fleste hudeksponeringer, kontakt eventuelt Giftinformasjonen ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last