Results 1-1 of about 5|
  1. ... Stockholm. GIC-dokumenter. Agency for toxic substances and disease registry. Toxic substance portal. Relevante søkeord: Aromater, bensin, benzen, bensen, benzener, diesel, white spirit, whitespirit, løsemidler, løsemiddel, lim, sniffing, toluen, intoks, ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger