Results 1-1 of about 2|
  1. ... er utilstrekkelig hydrert. Benmarg/blod Myelosuppresjon med leukopeni, neutropeni, anemi, trombocytopeni og pancytopeni. Immunsvikt, blødninger og sepsis. ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger