Results 1-6 of about 7|
 1. ... Bradyarytmi (ofte lett og forbigående) Hypotensjon (ofte lett) Myoklonus er mindre vanlig og kramper er sjelden Ev. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 2. ... diaré. Nevrologiske: hodepine, svimmelhet, forvirring, agitasjon, koordinasjonsvansker, ataksi, myoklonus og tremor. Kramper er vanligst i doser over ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 3. ... ataksi, forvirring, agitasjon, agitert delirium, hypo- eller hyperrefleksi, myoklonus, tremor og somnolens. I mer alvorlige tilfeller kramper, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 4. ... oppkast. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dobbeltsyn, forvirring, agitasjon, ataksi, myoklonus, tremor, kramper, CNS-depresjon og eventuelt koma med ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 5. ... kan være utløsende faktorer til syndromet. Hyperrefleksi og myoklonus er ofte viktige diagnostiske ledetråder og påvises best ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger
 6. ... Andre mer sjeldne som hypo-/hypertensjon, rabdomyolyse og myoklonus. Av disse symptomer og tegn vil de nærmest ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Forgiftninger, Behandlingsanbefalinger