Results 1-6 of about 6|
 1. ... beskrevet. Insidens : Ca 1/ 200 000 nyfødte gutter. X-bundet agammaglobulinemi (XLA); Brutons agammaglobulinemi Bakgrunn Mutasjon i BTK genet som koder for Brutons tyrosin kinase. Resulterer i manglende B-lymfocyttmodning (manglende, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... og IgA, lav til normal IgM. Manglende vaksinerespons. X-bundet agammaglobulinemi (XLA/Brutons agammaglobulinemi) Bakterielle luftveisinfeksjoner fra 3-18 ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... ikke starter med plasmaferese (192;193). Behandling med Bruton tyrosinkinase(BTK)-hemmere har teoretisk et særlig sterkt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... cellereseptoren er nylig markedsført i Norge. Ibrutinib hemmer Brutons tyrosin kinase (BTK). Det administreres p.o. i ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... inkluderer: Pasienter med medfødte B-lymfocyttdefekter (f.eks. Bruton) Pasienter med CVID Forsøksvis behandling hos pasienter med ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... hypogammaglobulinemi, trisomi 8, trisomi 21, Wiskott-Aldrichs syndrom, X-bundet agammaglobulinemi (XLA), X-bundet lymfoproliferativ sykdom (XLP) og visse ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer