Results 1-2 of about 2|
  1. ... Lemli-Optiz syndrom (2–3 tå syndaktyli og genitale anomalier) er eksempler på metabolske syndromer med anomalier. Mukopolysakkaridosene ( ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer
  2. ... Turner syndrom) pasienter med medfødte syndromer som innbefatter genitale misdannelser pasienter med manglende eller ufullstendig utvikling av pubertet ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer