Results 1-2 of about 3|
  1. ... blitt mye eldre. Lungesvikt er vanlig dødsårsak. Referanser Ataxia Telangiectasia Mutation Database: http://chromium.liacs.nl/LOVD2/home. ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer
  2. ... Vanligvis friske inntil de blir smittet med EBV. Ataxia telangiectasia. Progressiv ataksi fra 1 ½ års alder, telangiektasier ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer