Results 1-6 of about 6|
 1. ... fra ungdomsalder, bl.a. colorectal cancer hos voksne), von Hippel Lindau syndrom (øyeforandringer hos barn, bl.a. nyrecancer hos ... sykdommer der andelen er langt høyere (eksempel: ved von Hippel Lindau oppgis 28 % av mutasjonene å være kopitallsavvik). For ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... feochromocytom, glucocorticoid aldosteronisme, multiple endokrine neoplasier type 2, von Hippel Lindau) eller syndromer associert med hypertensjon (nevrofibromatose). Sykehistorie Prenatalt: ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. Hensikt Sikre rett diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kjent eller mistenkt von Hippel-Lindaus syndrom (VHL). Bakgrunn VHL er en genetisk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... maligne. Tumor ledd i MEN1/Zollinger-Ellingson eller von Hippel-Lindau MEN1 [primær hyperparathyreodisme, P-NET og hypofysetumor (prolactinom)]. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... kongenitt hepatisk fibrose og gallegangssykdom). Tuberøs sklerose og von Hippel-Lindau sykdom kan også medføre polycystisk nyresykdom. Utredning/diagnostikk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... er ett til to aktuelle gener (for eksempel von Hippel Lindau syndrom) og NGS med filtrering på en liste ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer