Results 1-1 of about 2|
  1. ... år). Prosedyren gjelder ikke for pasienter med inklusjonslegememyositt (inclusion body myositis). Prosedyren omhandler ikke testing av muskelfunksjon eller aktivitetsbegrensing. ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Fagprosedyrer