Results 1-7 of about 7|
 1. ... 14–17 år 72–125 75–135 6 Faktor V (%) (Citrat-blod) 7–13 år 14–17 år ... 14-17 år 72-125 75-135 6 Faktor V (%) (Citrat-blod) 7-13 år 14-17 år ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... fastende homocystein. Protein C & S, Protrombin genmutasjon 20210A. Faktor V Leiden (ved positiv APC). MTHFR-mutasjon ved positiv ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Fagprosedyrer
 3. ... anti-beta2 glykoprotein), homocystein, Lp(a), faktor VIII, faktor V Leiden-mutasjon og protrombinpolymorfisme. Det kan vurderes å ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... 50 år vurderes homocystein, antikardiolipin, lupus antikoagulant og faktor V Leyden. Prognose: Generelt dårlig. Viktig å forutsi komplikasjoner ( ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... indikasjoner : Antitrombin, protein C, protein S, APC-resistens (faktor V Leiden-mutasjonen), protrombin gen mutasjon (20210GA allel variasjon): ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... risiko for TES 4. Aktivert protein C-resistens (Faktor V Leiden mutasjon) Heterozygot tilstand vanlig (5-7 % av ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... C mangel, aktivert protein C resistens, antifosfolipid antistoff, Faktor V leiden, defekt plasminogen, defekt heparin kofaktor II, se ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer