Results 1-5 of about 5|
 1. ... mangel, CF, galaktosemi, tyrosinemi type I, Alagille syndrom, Aagenæs, Progressiv Familiær Intrahepatisk Kolestase (PFIC), Nieman-Pick C ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... o.l. er: Seksjonsleder/bioingeniør Siri B-W Aagenæs og Nils Tryland. Seksjonsoverlege Lars Eikvar Ordinær åpningstid ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... 21 etc.) Endokrinologiske sykdommer Familiær intrahepatisk cholestase (Byler, Aagenæs syndrom etc.). Alagille syndrom (underutviklet intrahepat. galleganger, påfallende ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... Mb. Gaucher, Wollmans sykdom, Mb. Zellweger, Dubin-Johnson, Aagenæs syndrom, Byler disease, Neonatal hemokromatose osv.
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... Randi Skarpaas Tranheim, øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus Ullevål Ingjerd Aagenæs, Barneradiologisk enhet, Avd. for radiologi og nukleærmedisin, Oslo ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer