Results 1-10 of about 134|
 1. ... 21 etc.) Endokrinologiske sykdommer Familiær intrahepatisk cholestase (Byler, Aagenæs syndrom etc.). Alagille syndrom (underutviklet intrahepat. galleganger, påfallende ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... Mb. Gaucher, Wollmans sykdom, Mb. Zellweger, Dubin-Johnson, Aagenæs syndrom, Byler disease, Neonatal hemokromatose osv.
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... mangel, CF, galaktosemi, tyrosinemi type I, Alagille syndrom, Aagenæs, Progressiv Familiær Intrahepatisk Kolestase (PFIC), Nieman-Pick C ... heriditær fruktosemi, CDG syndrom, Zelwegger, gallesyre metabolisme defekter, neonatal hemokromatose, fettsyre oksydasjons defekter, urea syklus defekter, ++) Kromosom ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... o.l. er: Seksjonsleder/bioingeniør Siri B-W Aagenæs og Nils Tryland. Seksjonsoverlege Lars Eikvar Ordinær åpningstid ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... Randi Skarpaas Tranheim, øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus Ullevål Ingjerd Aagenæs, Barneradiologisk enhet, Avd. for radiologi og nukleærmedisin, Oslo ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... i 2006 følgende kriterier for ICD-10 diagnoser neonatal sepsis: Sepsis (P36… ) Oppvekst av mikrober i blod ... vanlig kombinasjon med penicillin/gentamicin. Empirisk antibiotikabehandling ved neonatal sepsis Tidlig sepsis (0-72 timer): Penicillin G ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... Lowinson J. The narcotic-dependent mother: fetal and neonatal consequences. Early Hum Dev 1977;1(2):159- ... of pregnant opioid-dependent patients: effects on the neonatal abstinence syndrome. Drug Alcohol Depend 2005;79(1): ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... i studier av barn under 2 år. Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale McCarthy Scales of Children’s ... Cleary BJ et al 2010. Methadone dose and neonatal abstinence syndrome – systematic review and meta-analysis. (182) ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... dårlig nevrologisk utkomme. Referanser: Silverstein FS, Jensen FE. Neonatal seizures. Ann Neurol. 2007; 62: 112-20. Rennie J et al. Treatment of neonatal seizures. Arch Dis Child Fetal Neon Ed 2007; ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... binyrene (Wolman). Ekkokardiografi (pulmonalstenose, kardiomyopati). Blodprøver som ovenfor. "Neonatal hepatitt" Infeksjoner Bilirubin T+K, INR, APTT, albumin, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last