Results 1-10 of about 111|
 1. ... W X Y Z Æ Ø Å Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalsmerter, kroniske Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 2. ... i Helsebibliotekets kilder på den aktuelle termen. Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Adenokarsinom med ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 3. ... for henvisning til BUP. Referanser Subcom. on Chronic Abdominal Pain in Children, Pediatrics 2005; 115;812-815 Up to date: ... Størdal K et al. Organic abnormalities in recurrent abdominal pain in children. Acta Paediatr. 2001, Jun;90(6):638-42,
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... syndrom (IBS) er den vanligste årsaken til kroniske magesmerter hos barn og ungdom. Kardinalsymptomene er magesmerter som ledsages av ... 2015;42:418-27 www.uptodate.com Functional abdominal pain in children and adolescents-management-in-primary-care
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... av underliggende årsak! Litteratur UpToDate: Causes of acute abdominal pain in children and adolescents. www.uptodate.com UpToDate: Emergent evaluation ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... i nyere studier av norske barn og ungdom. Magesmerter forekommer hyppigst hos yngre barn, mens hodepine forekommer med økende alder. Vær spesielt ... Levy RL et al. Cognitive – Behavioral Therapy for Children With Functional Abdominal Pain and Their Parents Decreases Pain and Other symptoms. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... Mage-tarm systemet Forsnevringer Arr Absorbsjonssvikt Kroniske sårdannelser Magesmerter Forstoppelse Ernæringsproblemer Strålebehandling mot abdomen Seneffekter hos barn er relativt sjeldne, men ernæringsproblemer kan være alvorlige ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... Symptomer på urinveisstein er ofte mer diffuse enn hos voksne med ukarakteristiske magesmerter og utilpasshet. Noen barn har dog klassiske symptomer med sterke kolikkaktige flankesmerter ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... en klar start og en klar avslutning. Mange barn har magesmerter i forbindelse med et migreneanfall. Hos enkelte kan magesmerter være eneste symptom på migrene. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 10. ... komme i forløpet av en fulminant akutt pankreatitt. Hos barn < 3 år med akutt pankreatitt er magesmerter mindre hyppig og feber og irritabilitet mer hyppig ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last