Results 1-10 of about 109|
 1. ... W X Y Z Æ Ø Å Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalsmerter, kroniske Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 2. ... for henvisning til BUP. Referanser Subcom. on Chronic Abdominal Pain in Children, Pediatrics 2005; 115;812-815 Up to date: ... Størdal K et al. Organic abnormalities in recurrent abdominal pain in children. Acta Paediatr. 2001, Jun;90(6):638-42,
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... av underliggende årsak! Litteratur UpToDate: Causes of acute abdominal pain in children and adolescents. www.uptodate.com UpToDate: Emergent evaluation ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... i nyere studier av norske barn og ungdom. Magesmerter forekommer hyppigst hos yngre barn, mens hodepine forekommer med økende alder. Vær spesielt ... Levy RL et al. Cognitive – Behavioral Therapy for Children With Functional Abdominal Pain and Their Parents Decreases Pain and Other symptoms. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... Mage-tarm systemet Forsnevringer Arr Absorbsjonssvikt Kroniske sårdannelser Magesmerter Forstoppelse Ernæringsproblemer Strålebehandling mot abdomen Seneffekter hos barn er relativt sjeldne, men ernæringsproblemer kan være alvorlige ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... en klar start og en klar avslutning. Mange barn har magesmerter i forbindelse med et migreneanfall. Hos enkelte kan magesmerter være eneste symptom på migrene. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 7. ... komme i forløpet av en fulminant akutt pankreatitt. Hos barn < 3 år med akutt pankreatitt er magesmerter mindre hyppig og feber og irritabilitet mer hyppig ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... og er den klart viktigste årsaken til ulcussykdom hos barn og voksne. Andre gastrointestinale symptomer som kroniske magesmerter ser ikke ut til å være assosiert med ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... Sjelden dysuri. Akutt cystitt Hos småbarn ukarakteristiske symptomer. Hos noe eldre barn ses dysuri og pollakisuri. Diffuse magesmerter. Inkontinens. Vanligvis ikke feber. NB: Ved dysuri må ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... kronisk eller tilbakevendende hodepine. Effekten er mer usikker hos barn med andre kroniske og tilbakevendende smertetilstander som magesmerter, fibromyalgi og sigdcelleanemi. Dokumentasjonen er av for lav ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last