Results 1-10 of about 164|
 1. ... V W X Y Z Æ Ø Å Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalsmerter, kroniske Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Abetalipoproteinemi ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 2. Bakgrunn Definisjon Vanligvis defineres kronisk residiverende magesmerter (RAP – recurrent abdominal pain) som tre eller flere episoder med magesmerter over en periode på minst tre måneder som er kraftige nok ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... barn og ungdom ofte ”vondter” i form av magesmerter, hodepine, brystsmerter, smerter i muskel-/skjellett, pustevansker eller ... i nyere studier av norske barn og ungdom. Magesmerter forekommer hyppigst hos yngre barn, mens hodepine forekommer ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. Bakgrunn Akutte magesmerter kan ha et mangfold av kirurgiske og medisinske årsaker. De fleste er ikke alvorlige tilstander som verken krever ... bena oppunder seg er de viktigste symptomene på magesmerter i denne alderen. 1–5 år: Barnet vil ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... til endetarmen. De vanligste symptomene er diare og magesmerter. Legemidler kan holde symptomene i sjakk, men mange ... til endetarmen. De vanligste symptomene er diare og magesmerter. Legemidler kan holde symptomene i sjakk, men mange ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 6. Irritabel tarmsyndrom (IBS) kan gi plager som magesmerter, forstoppelse, oppblåsthet og diaré. Tilstanden forverres ofte av stress, men livsstilsendring kan hjelpe. Irritabel tarmsyndrom (IBS) kan gi plager som magesmerter, forstoppelse, oppblåsthet ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 7. ... Migrene kan begynne i barndommen, hvor anfall av magesmerter kan være det dominerende symptom. Barnemigrene skiller seg ... start og en klar avslutning. Mange barn har magesmerter i forbindelse med et migreneanfall. Hos enkelte kan ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 8. ... to-thrive (protein-kalori malnutrisjon). Voluminøse, fettrike avføringer. Magesmerter. Hypoproteinemi og ødemer. Lave nivåer av fettløselige vitaminer. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... hyppighet ved forskjellige tilstander som allergier, hyperaktivitet, residiverende magesmerter, paroxysmal vertigo, sykliske brekninger, depresjoner, residiverende bensmerter, skoleproblemer, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... Fissur, hemorroider, sphincterspasme. Cystisk fibrose Symptomer og funn Magesmerter er vanlig, luftsmerter, blodig avføring, hard, knollete avføring ... se kaliber på avføring ned til blyant-tykkelse. Magesmerter? Bruker barnet lang tid på toalettet? Lengde/vekt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last