Results 1-9 of about 12|
 1. ... kan hjelpe hvis aneurismet vokser. Hva er et abdominalt aortaaneurisme? Abdominalt aortaaneurisme er en utposning på hovedpulsåren (aorta) i magen. ... til seks ganger høyere risiko for å få abdominalt aortaaneurisme enn kvinner. Eldre. Disse aneurismene er uvanlige hos ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. Hjerte og kar Diagnostikk 2015 Folkehelseinstituttet Diagnostikk Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 3. ... enkelte søkene) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Effekt av abdominalt aortaaneurisme screening Frønsdal KB, Sæterdal I, Harboe I, Klemp ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 4. ... søk i Helsebibliotekets kilder på den aktuelle termen. Abdominalt aortaaneurisme Akalasi Akutt koronarsyndrom Aortadisseksjon Aortainsuffisiens Aortakoarktasjon Aortastenose Atriemyksom ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 5. ... termen. Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Adenokarsinom med ukjent utgangspunkt Akutt abdomen Analfissur ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 6. ... søk i Helsebibliotekets kilder på den aktuelle termen. Abdominalt aortaaneurisme Angiodysplasi i kolon Aortadisseksjon Aortakoarktasjon Bürgers sykdom Diabetesfot ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 7. ... Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalsmerter, kroniske Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Abetalipoproteinemi Abort Abruptio placentae Acanthosis nigricans Acetaminofen ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 8. ... repair in patients with juxta-renal or thoraco-abdominal aortic aneurysm Andre metoder Utstyr Kirurgi Hjerte og kar 2018 ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 9. ... ID2016_058 Nellix® EndoVascular Aneurysm Sealing System for abdominal aortic aneurysm repair Hjerte og kar Utstyr 2016 Folkehelseinstituttet Hjerte ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel