Results 1-10 of about 85|
 1. Bakgrunn Akutt hodepine (AH) er ikke en uvanlig årsak til innleggelse i sykehus. AH kan være eneste symptom eller ledsaget ... K Webb. Evidence-Based Assessment and Treatment Of Acute Headache In Children And Adolescents In The ED. Pediatric ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... hos barn Akutt forverring av astma hos voksne Akutt hodepine Akutt hodepine hos barn Akutt intermitterende porfyri Akutt interstitiell nefritt ... ST-forhøyelse Hjerteinfarkt, uten ST-forhøyelse Hjertestans Hjertesvikt, ... migrene Hodgkins lymfom Hoftebrudd Hoftedysplasi Hornhinneabrasjon Hoste ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 3. ... å starte et søk i Helsebibliotekets kilder. Afasi Akutt hodepine Akutt hodepine hos barn Akutt traume i cervical columna ALS Amyotrofisk lateral sklerose ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 4. ... sekunder til minutter (subaraknoidalblødning). Viser til Akuttveilederen under akutt hodepine. Gradvis økende forholdsvis nyoppstått hodepine, ny daglig kronisk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... sykdommer (infarkt, blødning, vaskulitt, migrene), se kapittel om Akutt hodepine og Hjerneslag Hypertensjon, se kapittel om Hypertensiv krise. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... kan det oppstå spontan blødning som kan gi akutt kraftig hodepine, synspåvirkning, øyemuskellammelse eller annen hjernenerveparese. Dersom hypofysestilken utsettes ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... kan være nødvendig. Akutt ensidig mydriase Ledsaget av hodepine: akutt sykehusinnleggelse er nødvendig. Obs! Intracraniell aneurisme, intracraniell trykkstigning. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... melanom kan gi hypofysitt hos ca. 10 %. Gir akutt oppstått hypofysesvikt, hodepine og forstørret hypofyse. ACTH-svikt blir varig hos ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. Status epileptikus hos voksne Hjerneinfarkt - akutt håndtering Hodeskader - akuttveileder ... Hyponatremi Økt intrakranielt trykk - akuttveileder Infeksjoner - ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... pasienter > 70 år vil hemikraniektomi sjelden være indisert. Akutt hydrocefalus: kjennetegnes av økende hodepine og bevissthetssvekkelse. Særlig aktuelt ved lillehjerneinfarkt og ved ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · next · last