Results 1-2 of about 3|
  1. ... stede etter fertiliseringen (46,XX hos jenter og 46,XY hos gutter), den etterfølgende differensieringen av gonadene og ... 47,XXY (Klinefelter syndrom og varianter), 45,X/46,XY (mixed gonadal dysgenesis og ovotestikulær DSD) og 46, ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer
  2. ... 12. svangerskapsuke, og inkluderer bl.a hypofyseinsuffisiens, partiell androgen insensitivitet og 5 _-reduktase mangel (omdanner testosteron _ biologisk aktivt ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer