Results 1-7 of about 9|
 1. ... trakeo-stenose, Stemmebåndsparese, Avleiringssykdommer, halstumores/oppfylninger, Down syndrom, Beckwith Wiedemann syndrom Nedre luftveisobstruksjon (f. eks. Cystisk fibrose, Bronkopulmonal dysplasi, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... syndrom, Crouzon syndrom, Apert syndrom, Pierre Robins sekvens, Beckwith Wiedemanns syndrom, Akondroplasi, Chiari malformasjon,CHARGE syndrom, Choanalatresi, Leppe-kjeve- ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... Svært økt vekst i spedbarnsalder kan også skyldes Beckwith-Wiedemann syndrom og hyperinsulinisme. Tilstander som pubertas precox eller hyperandrogenisme ( ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... av disse er en del overvekst-syndromer inkludert Beckwith-Wiedemann syndrom der mekanismen synes å inkludere imprinting. Kreftrisikoens størrelse ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... Bricanyl), propranolol (Inderal) til mor Hyperinsulinisme: F.eks Beckwith-Wiedemanns syndrom (makroglossi, bukveggsdefekt, visceromegali, gigantisme/hemihypertrofi, karakterisiske ”streker” på ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... syndromer/utviklingsforstyrrelser som: Aniridi Hemihypertrofi Genital/urinveis-midannelser Beckwith-Wiedemanns syndrom Denys-Drash syndrom WAGR syndrom Pasienter med disse ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... kjent. Tilstander som disponerer for hepatoblastom Isolert hemihypertrofi Beckwith-Wiedemann syndrom Familiær adenomatøs polypose Pasienter med disse syndromene/utviklingsforstyrrelsene ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer